Giới thiệu hệ thống lịch đã tồn tại trên thế giới

Theo quan điểm cổ đại hệ thống lịch đầy đủ sẽ khách nhau trong mỗi ngày. Vì vậy, chu kỳ tuần tự và giống nhau không phải là một hệ thống lịch đầy đủ; không phải năm nào cũng giống nhau, vì vậy họ đặt ra sự khác nhau cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và từng năm.

Hệ thống lịch đơn giản nhất chỉ tính các khoảng thời gian từng ngày một. Điều này áp dụng cho ngày Julian hoặc giờ Unix. Hầu như 1 ngày luôn có điều chỉnh về thời gian, đặc biệt là ít hơn hay nhiều hơn 1 giờ. Tính toán trong các hệ thống này chỉ là vấn đề cộng hay trừ đi thời gian cho đúng với 24giờ như chúng ta bây giờ, đối với họ 1 ngày không nhất thiết 24 giờ, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn, nhưng bù lại 1 giờ có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 60 phút.

Một số loại lịch khác mà người cổ đại từng sử dụng:

Lịch chứa một chu kỳ:

Tuần và ngày trong tuần – hệ thống này (không có năm, số tuần tiếp tục tăng) không phải phổ biến.

Lịch với hai cấp độ chu kỳ:

Năm, tháng và ngày – hầu hết cho các hệ thống, bao gồm lịch Gregorian (trước đó là hệ thống lịch Julian ), lịch Hồi giáo , lịch Solar Hijri và lịch Hebrew

Chu kỳ tương ứng theo các hiện tượng tự nhiên:

  • Lịch mặt trời và mặt trăng
  • Âm lịch tương ứng với chuyển động của Mặt Trăng,  ví dụ là lịch Hồi giáo.
  • Lịch năng lượng mặt trời dựa trên những thay đổi theo mùa dựa vào chuyển động rõ ràng của Mặt trời, ví dụ là lịch Ba Tư.
  • Lịch Lunisolar được dựa trên sự kết hợp của việc tính toán mặt trời và âm lịch, ví dụ bao gồm lịch truyền thống của Trung Quốc , lịch Hindu ở Ấn Độ, và lịch Do Thái.

Chu kỳ của tuần là một ví dụ không tương ứng với bất kỳ hiện tượng bên ngoài nào (mặc dù nó có thể được bắt nguồn từ các giai đoạn âm lịch, bắt đầu lại mỗi tháng).

Nhiều loại lịch bao gồm nhiều loại chu kỳ, hoặc có cả các phần tử tuần hoàn và không tuần hoàn. Hầu hết các loại lịch kết hợp nhiều chu kỳ phức tạp. Ví dụ, phần lớn trong số chúng có năm, tháng, tuần và ngày. Tuần lễ bao gồm bảy ngày thực tế là phổ biến, mặc dù việc sử dụng nó khác nhau. Nó tồn tại liên tục trong hàng thiên niên kỷ.

Lịch năng lượng mặt trời chỉ định cho một ngày dựa theo chu kỳ mặt trời . Một ngày có thể bao gồm khoảng thời gian giữa mặt trời mọc và hoàng hôn , với một khoảng thời giantrong đêm hoặc có thể là khoảng thời gian giữa các sự kiện liên tiếp như hai buổi hoàng hôn. Chiều dài của khoảng giữa hai sự kiện liên tiếp như vậy có thể được thay đổi chút ít trong năm, hoặc có thể được tính trung bình vào một ngày theo mặt trời. Các loại lịch khác cũng có thể sử dụng một ngày theo mặt trời.

Âm lịch

Không phải tất cả các nước đều sử dụng năm dương lịch như một đơn vị. Âm lịch là một trong số ngày được đánh số trong mỗi chu kỳ âm lịch . Bởi vì chiều dài của âm lịch không phải là một phần của độ dài của năm , âm lịch hoàn toàn dựa vào các mùa, ví dụ là lịch hồi giáo .

Lịch Lunisolar:

Lịch lunisolar là loại âm lịch được tính thoán bằng cách thêm một tháng thêm khi cần thiết để đúng với tháng trong mùa, một ví dụ là lịch Do Thái sử dụng chu kỳ 19 năm thay đổi 1 lần.

Gần như tất cả các hệ thống lịch này luôn thay đổi tùy theo năm, một năm dương lịch xấp xỉ một năm vùng nhiệt đới trái đất ( thời gian cần cho một chu kỳ mùa đầy đủ ), thường được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch các hoạt động nông nghiệp . Trong âm lịch , tháng xấp xỉ chu kì của Mặt Trăng. Những ngày liên tiếp có thể được nhóm vào các khoảng thời gian khác như tuần.

Bởi vì số ngày trong năm nhiệt đới không phải là số nguyên, dương lịch phải có một số ngày khác nhau trong những năm khác nhau. Điều này có thể được giải quyết, ví dụ bằng cách thêm một ngày trong năm nhuận . Điều này cũng áp dụng cho các tháng trong âm lịch và số tháng trong một năm theo lịch lunisolar. Điều này thường được gọi là năm nhuận . Ngay cả khi có lịch năng lượng mặt trời, thì âm lịch vẫn tồn tại song song đối với các nước nông nghiệp.

Các nền văn hoá có thể định nghĩa các đơn vị thời gian khác nhau, chẳng hạn như tuần, với mục đích sắp xếp lịch theo các hoạt động thường xuyên mà không dễ dàng trùng với tháng hoặc năm. Nhiều nền văn hóa sử dụng các chu kỳ khác nhau cho những năm theo các sự kiện trọng đại của họ. Ví dụ, năm ở Nhật Bản được dựa theo triều đại của các hoàng đế, ví dụ năm 2006 là năm thứ 18 của Hoàng đế Akihito .

Đánh giá
Ngày
Chủ đề
Giới thiệu hệ thống lịch đã tồn tại trên thế giới
Thang điểm
51star1star1star1star1star
 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-102580092-2');